K2最高峰エディション

テンデイズゲームズ

通常価格 ¥7,920

税込
対象年齢 8歳以上
対象人数 1人~5人
プレイ時間 60分
メーカー テンデイズゲームズ
作者 アダム・クラウザー
翻訳 日本語版
1人 2人 3人 4人 5人 60分 8歳~ アダム・クラウザー テンデイズゲームズ